top of page
Het boek 'Aanspreken? Gewoon doen!' van Gytha Heins werd genomineerd voor managementboek van het jaar en werd nummer 1 op Managementboek.nl.

Aanspreken op (on)gewenst gedrag

Bekijk alles over Gytha's onderzoek naar aanspreekgedrag en het (nou écht) creëren van een aanspreekcultuur op www.succesvolaanspreken.nl

Be7 Organisatie- en Leiderschapsontwikkeling

 

Be7 helpt geplande strategische veranderingen daadwerkelijk te laten slagen door beweging en helderheid te creëren en actief te werken aan gedragsverandering. 

Waarom?

Wij geloven dat managers en medewerkers van nature betrokken en gedreven zijn. We zien in de praktijk echter dat veel energie verloren gaat aan zaken die ‘onder de tafel’ of ‘in de wandelgang’ spelen. Bewust, maar vaak ook onbewust, wordt hier veel tijd en aandacht aan besteed die ten koste gaat van de realisatie van de doelstellingen. Wij helpen managers en medewerkers in organisaties reflecteren, leren en communiceren, zodat zij op een effectievere manier de beoogde businessdoelstellingen realiseren.

Hoe?

De strategie van een onderneming en de zakelijke context vormen in ieder project een belangrijk kader. Van daar uit wordt een (opleidings- of coachings-)programma op maat ontwikkeld. Daarbij streven we er naar dicht bij de dagelijkse praktijk te blijven. Er is aandacht voor ‘zachte’ zaken als verandermanagement, gedrag en communicatie, maar even zeer voor ‘harde’ zaken als aansluiting bij de strategie, de businessplanningscyclus en de organisatieinrichting. Wij sturen actief op consistentie en samenhang. Aanspreken is vaak een belangrijk thema. 

Voor wie?

Be7 Teamcoaching en Leiderschapsontwikkeling richt zich op leiders en managers die zich in een veranderende omgeving bevinden. Wij zoeken integere opdrachtgevers met lef, die bereid zijn in de spiegel te kijken en die blijven staan als het spannend wordt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dank voor je inschrijving!

bottom of page